Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν μόνιμα τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν στοιχεία που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή τον αποκλεισμό της χρήσης των πληροφοριών παραμένουν αδιαμφισβήτητες. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως μόλις λάβουμε γνώση γι' αυτά.


Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τα περιεχόμενα αυτά. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου. Παράνομο περιεχόμενο δεν εντοπίστηκε κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Δεν μπορεί να επιβληθεί μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου. Οι παράνομοι σύνδεσμοι θα αφαιρούνται αμέσως τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση γι' αυτούς.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτές τις ιστοσελίδες από τους παρόχους υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή καθώς και για κάθε είδους χρήση εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται γραπτή άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστοσελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς την άδεια του δημιουργού.
Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων γίνονται σεβαστοί εφόσον το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν προέρχεται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο επισημαίνονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Τέτοια περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.© WIP Munich 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101122212. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück