Αρχική σελίδα

Συνεργατικές δράσεις για την εισαγωγή νέων θερμοχημικών διαδρομών βιοκαυσίμων σε βιομηχανική κλίμακα

Συνεργατικές δράσεις για την εισαγωγή νέων θερμοχημικών διαδρομών βιοκαυσίμων σε βιομηχανική κλίμακα

Μέσω της χρήσης θερμοχημικών τεχνολογιών μετατροπής, το έργο BioTheRoS στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα επιταχύνει την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων. Το έργο θα φέρει σε επαφή σημαντικούς φορείς σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών και κοινωνικών ειδικών, ενώσεων που επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιομηχανικών φορέων. Για την κλιμάκωση και την εμπορική αξιοποίηση των βιοκαυσίμων, η διεθνής συνεργασία έχει μεγάλη σημασία, καθώς υπάρχουν ήδη αρκετά έργα και πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, το BioTheRoS θα δημιουργήσει στενούς δεσμούς συνεργασίας με το ETIP Bioenergy και τα Προγράμματα Τεχνολογικής Συνεργασίας (TCP) στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Η αξιολόγηση των υφιστάμενων τεχνολογιών προεπεξεργασίας και της διαθεσιμότητας πρώτων υλών βιομάζας αποτελεί το πρώτο βήμα της έννοιας BioTheRoS. Με τη χρήση προγνωστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για τη ζήτηση βιομάζας, θα επιλεγούν δυνητικά άφθονα σε παγκόσμιο επίπεδο υλικά πρώτης ύλης βιομάζας κατάλληλα για βιώσιμες αλυσίδες αξίας βιοκαυσίμων πυρόλυσης και αεριοποίησης. Θα εφαρμοστεί πιλοτική πειραματική επικύρωση των αλυσίδων αξίας πυρόλυσης και αεριοποίησης. Παρά τις διαφορές μεταξύ αυτών των τεχνολογιών, το έργο προβλέπει συνέργειες με τη χρήση μιας διεπιστημονικής σταδιακής προσέγγισης που περιλαμβάνει την επιλογή πρώτων υλών, την πιλοτική πειραματική επικύρωση, καθώς και την προσομοίωση και μοντελοποίηση για την κλιμάκωση.

Σχετικά με το έργο© WIP Munich 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101122212. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück