Home

Samenwerkingsacties om nieuwe thermochemische routes voor biobrandstoffen op industriële schaal te brengen

Samenwerkingsacties om nieuwe thermochemische routes voor biobrandstoffen op industriële schaal te brengen

Door gebruik te maken van thermochemische conversietechnologieën wil het BioTheRoS Project een allesomvattende aanpak ontwikkelen om de productie van duurzame biobrandstoffen te versnellen. Het project zal belangrijke spelers op Europese en wereldwijde schaal samenbrengen, waaronder technologische en sociale specialisten, verenigingen gericht op hernieuwbare energie en industriële belanghebbenden. Voor de opschaling en commercialisering van biobrandstoffen is internationale samenwerking van groot belang, aangezien er al verschillende projecten en initiatieven op mondiaal niveau bestaan. Daarom zal BioTheRoS nauwe samenwerkingsverbanden aangaan met ETIP Bioenergy en Technology Collaboration Programmes (TCP's) binnen het International Energy Agency (IEA).

De beoordeling van de huidige voorbehandelingstechnologieën en de beschikbaarheid van biomassagrondstoffen is de eerste stap van het BioTheRoS-concept. Met behulp van voorspellende AI-modellen voor de vraag naar biomassa worden wereldwijd potentieel overvloedige biomassagrondstoffen geselecteerd die geschikt zijn voor duurzame waardeketens voor biobrandstoffen op basis van pyrolyse en vergassing. Experimentele proefvalidatie van pyrolyse- en vergassingswaardeketens zal worden uitgevoerd. Ondanks de verschillen tussen deze technologieën, verwacht het project synergieën door gebruik te maken van een multidisciplinaire stapsgewijze aanpak die zowel grondstofselectie, experimentele proefvalidatie als simulatie en modellering voor opschaling omvat.

 © WIP Munich 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101122212. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back